Events

Archive

-

VENDELÍNKOVA POHÁDKOVÁ OLYMPIÁDA

V dobì od 13,00 - 16,00 hodin vás pøivítáme v království pohádek. ...
More
-

Hudební odpoledne

Pravidelné setkání seniorù se Z. Grohovou v hudebním oddìlení
More
-

KRKONOŠSKÉ POUDAÈKY

Vypráví lidová vypravìèka Slávka Hubaèíková ( z díla M. Kubátové, ...
More
-

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

Od 14,00 do 17,00 hodin budou na dìti èekat kvízy, pøíprava vatikánského ...
More
-

ÈTEME DÌTEM

V rámci "Týdne knihoven" nonstop ètení hercù Východoèeského ...
More
-

Cestujeme po svìtì

zemìpisný kvíz
More
-

Veselá abeceda

hrátky s písmenky
More
-

Hravé klubíčko- Barevný podzimní svět

další z pravidelných setkání ...
More
-

Literárnì hudební odpoledne pro seniory

More
-

Malování na kamínky

výtvarná dílna
More