Events

Archive

-

Zimní motivy

14,00 - 17,00 hodin
More
-

HRAVÉ KLUBÍÈKO

Další z pravidelných setkání knihovnic s maminkami a jejich dìtmi. ...
More
-

Konzultaèní ètvrtky

Pokud se chcete lépe orientovat v naší knihovnì, nauèit se vyhledávat ...
More
-

Zimní snìhuláèci z papíru

More
-

VÝSTAVA

10., 17., 24., 31.1. Výtvarná dílna ...
More
-

Literárnì hudební odpoledne pro seniory

More
-

Konzultaèní ètvrtky

Pokud se chcete lépe orientovat v naší knihovnì, nauèit se vyhledávat ...
More
-

KONZULTAÈNÍ ÈTVRTKY

Pokud se chcete lépe orientovat v naší knihovnì, nauèit se vyhledávat ...
More
-

KONZULTAÈNÍ ÈTVRTKY

Pokud se chcete lépe orientovat v naší knihovnì, nauèit se vyhledávat ...
More
-

Pojï si pøipravir tradièní lidové dekorace na vánoèní stùl

V dobì od 14,00 do 17,00 hodin si mùžete vyrobit dekoraèní vánoèní ...
More