Events

Archive

-

POVÍDÁNÍ O KNIHÁCH

Již páté pokraèování pravidelného literárního cyklu. Ménì známá ...
More
-

CESTOVÁNÍ S KNÍŽKAMI ASTRID LINDGRENOVÉ

Obrázky budou použity do Vendelínovy výtvarné soutìže (program pro dìti ...
More
-

Hudebnì literární odpoledne pro seniory

More
-

CO VÍŠ O INTERNETU

Zábavný kvíz v dobì od 13,00 do 17,00 hodin
More
-

ZÁKLADY PRÁCE S INTERNETEM

Nevíte si rady s internetem? Pøijïte se nauèit nìco nového !! Máte k ...
More
-

ZÁKLADY PRÁCE S INTERNETEM

Konzultaèní hodina (na objednání). KONTAKT : všobecná studovna, ...
More
-

KONZULTAÈNÍ ÈTVRTKY

Pokud se chcete lépe orientovat v naší knihovnì, nauèit se vyhledávat ...
More
-

KONZULTAÈNÍ ÈTVRTKY

Pokud se chcete lépe orientovat v naší knihovnì, nauèit se vyhledávat ...
More
-

Kvíz-Jules Verne

More
-

HRAVÉ KLUBÍÈKO

Tìšit se mùžete na hádání, básnièky, písnièky a povídání o ...
More