Events

Archive

-

Cestujeme po svìtì

zemìpisný kvíz
More
-

Veselá abeceda

hrátky s písmenky
More
-

Hravé klubíčko- Barevný podzimní svět

další z pravidelných setkání ...
More
-

Literárnì hudební odpoledne pro seniory

More
-

Malování na kamínky

výtvarná dílna
More
-

Pozdrav z prázdnin

výtvarná dílna
More
-

HRAVÉ KLUBÍČKO

pravidelné setkání nejmenších ...
More
-

Výtvarná dílna

vyrábíme motýlky z papíru
More
-

Jak voní v Pardubicích perník

Setkání autora Lubomíra Macháèka se ètenáøi a následný køest jeho ...
More
-

Literárnì hudební odpoledne pro seniory

pravidelné pondìlní setkání seniorù v ...
More