Services


Kurzy pro veřejnost

Akademie volného času – 2. pololetí roku 2018

Na 2. pololetí roku 2018 jsme připravili dva cykly přednášek Krajina. Kulturní i přírodní dědictvíCesty ke zdraví.

Začínáme 3. října 2018 a končíme 5. prosince 2018.

Přednášky se budou konat opět každou středu od 16 do 18 hod. a jsou určeny všem zájemcům starším 18 let. Smyslem návštěv Akademie volného času není obdržení certifikátu, ale jen a jen zájem o obor.

Poplatky:

1 blok přednášek                  200 Kč

2 bloky přednášek                400 Kč             

Jednotlivá přednáška             60 Kč (vybírá se až před začátkem přednášky,

                                                    pokud není sál obsazen majiteli permanentek)

Program:

Krajina. Kulturní i přírodní dědictví
3. října – 31. října 2018
 
  • 3. října Krajina jako památka, paměť krajiny, přítomnost člověka v krajině (Ing. Slavomír Kudláček)
  • 10. října Trstěnice – historické památky a kulturní krajina (Ing. Jiří Kmošek
  • 17. října Nové Hrady – architektura a krajina (Mgr. Petr Kočí)
  • 24. října Chrám nanebevzetí Panny Marie Na Chlumku v Luži (Mgr. Veronika Cinková)
  • 31. řijna Krajina hřebčína v Kladrubech nad Labem (Ing. Věra Veselovská)

Cesty ke zdraví

7. listopadu – 5. prosince 2018

  • 7. listopadu Aby záda nebolelaprevence bolesti zad (Ing. Otakar Morávek)
  • 14. listopadu Metabolický syndrom – diabetes, vyšší krevní tlak a obezita (Jana Kolrusová)
  • 21. listopadu Strava a pohybový systém (Ing. Otakar Morávek)
  • 28. listopadu Minerály, vitamíny, stopové prvky z pohledu potřeb těla a s diskuzním fórem na závěr o vhodnosti přípravků z lékáren (Jana Kolrusová)
  • 5. prosince Prevence osteoporózy (Ing. Otakar Morávek)

Všeobecné informace ke stažení zde a program přednášek zde.

Více informací
L. Adamová  – tel. 466 531 250

 

Akreditovaný kurz pro sbormistry a hudebníky 2017

1. Metodika práce s hlasem (seminář a praktická dílna) – cviky pro vnímání pocitu uvolnění, vytváření funkčního napětí, hry pro výcvik pěveckého postoje, cviky pro navození prohloubeného žeberně-bráničního dechu, elasticity a vitality dechového aparátu, navození hlavové rezonance a měkkého hlasového začátku, vyrovnávání barvy hlasu (vokálů, hlasových poloh), cvičení na rozšiřování hlasového rozsahu, čistota intonace a pěvecká technika, základy hlasové hygieny, péče o hlas v období mutace, rozdělení do hlasových skupin, výchova sólistů.
Lektor: PaedDr. Alena Tichá, Ph. D., hlasový pedagog, PedF UK Praha
25. únor 2017, 5 hodin   
 
2. Stará hudba v repertoáru sborů III. – Praktická dílna  – nácvik několika reprezentativních skladeb z různých stylových období: renesance – rané baroko – pozdní baroko. Diskuse nad partiturami přinesenými účastníky. Posouzení možností sboru a jeho hlasových skupin. Aspekty výběru vhodného repertoáru do různých koncertních prostor. Problémy porozumění a interpretace hudby 15. až 18. století, nejčastější chyby přednesu, struktura založená na vokál. kontrapunktu a hudba postavená na generálbasu; forma, fráze, dynamika, artikulace, metrum, tempo. Instrumentální doprovod – kdy a jak jej použít. Zdroje a prameny repertoáru, důvěryhodná vydání a úskalí „vlastních“ úprav. Poslech ukázek.
Lektor:

MgA. Lukáš Vendl, Ph. D., pedagog, umělecký vedoucí vokálního tělesa Ensemble Guillaume a instrumentálního souboru Harmonia delectabilis                                                                                                           25. březen 2017, 5 hodin  

3. Pojďme si hrát – rozvíjení hudebního cítění a schopnosti si naslouchat v práci se sborem i v hodinách hudební výchovy. Spolupráce ve skupině, rozvoj rytmického cítění za použití netradičních nástrojů, vlastních nástrojů, Orffova instrumentáře. Boomwhacker’s. Zábavnou formou a praktickými činnostmi zvyšovat hudebně teoretickou výbavu dětí.
Rytmické hry. Využití multikulturní platformy v práci se sborem, hudba afrických a indiánských kmenů, naše lidová píseň, populární hudba… Praktický nácvik.
Lektor: Mgr. Petr Lukáš, pedagog, člen Odborné rady Artama pro dětské sbory, sbormistr DPS Klubíčko, Loučňáček a TapTýda z Loučné nad Desnou                     
16. září 2017, 5 hodin
 
4. Problematika organizace a řízení různých typů sborů s důrazem na dětské a mládežnické sbory ve školách – cíle a prostředky výchovného působení sbormistra, výběr spolupracovníků, nábor a problematika pedagogického vedení koncertního sboru i přípravky. Sborový zpěv – výchova ke spolupráci a odpovědnosti za výsledek. Péče o chlapecký hlas – problém mutujících zpěváků. Letní soustředění, tábory a další prostředky intenzívní práce a rozvoje kolektivního života sboru.
Lektor: Jan Míšek, sbormistr chlapeckého sboru Bonifantes Pardubice,  zakladatel a pedagog Základní umělecké školy Bonifantes Pardubice
14. říjen 2017, 5 hodin
 
5. Základy dirigentské techniky III. – praktické procvičování,  práce s hudebním tématem, transformace hudebního zápisu, rozdíly v řízení vokálního a instrumentálního tělesa, dynamická, agogická a formální tektonika skladeb.      
Lektor: Mgr. & MgA. Marek Valášek, Ph. D., dirigent, pedagog PedF UK Praha
11. listopad 2017, 5 hodin
 

POZOR! ZMĚNA!  

Ve dnech 16. 9., 14. 10. a 11. 11. se lekce konají v koncertním sále budovy Základní umělecké školy v Havlíčkově ulici v Pardubicích. Lekce probíhají vždy od 9 do 14 hodin.

Program kurzu sbormistrů 2017 a závazná přihláška ke stažení zde...