Akce

Archív

-

ÈTEME DÌTEM

V rámci "Týdne knihoven" nonstop ètení hercù Východoèeského ...
Více
-

Cestujeme po svìtì

zemìpisný kvíz
Více
-

Veselá abeceda

hrátky s písmenky
Více
-

Hravé klubíčko- Barevný podzimní svět

další z pravidelných setkání ...
Více
-

Literárnì hudební odpoledne pro seniory

Více
-

Malování na kamínky

výtvarná dílna
Více
-

Pozdrav z prázdnin

výtvarná dílna
Více
-

HRAVÉ KLUBÍČKO

pravidelné setkání nejmenších ...
Více
-

Výtvarná dílna

vyrábíme motýlky z papíru
Více
-

Jak voní v Pardubicích perník

Setkání autora Lubomíra Macháèka se ètenáøi a následný køest jeho ...
Více