Aktuality


Slavnostní vyhodnocení soutěže Kde končí svět? 2013/14

Slavnostní vyhodnocení soutěže Kde končí svět? 2013/14

Dne 13. 5. 2014 se v Krajské knihovně v Pardubicích sešlo 39 vítězů regionálního kola soutěže Klubu dětských knihoven Pardubického a Kralovehradeckého kraje Kde končí svět? 2013/2014. Oceněné výtvory vznikaly na téma „Nejmoudřejší je číslo“. Do literární části postoupilo 6 knihoven a hodnotilo se celkem 12 prací. Do části výtvarné knihoven 11 a oceněny byly Městská knihovna Litomyšl, Městská knihovna ve Svitavách a Krajská knihovna v Pardubicích. Nejlepšími z děl se můžete přijít potěšit na probíhající výstavu v prostorách krajské knihovny.

Pro vítěze byl připraven nabitý program - projížďka parníkem Arnošt i piknik v parku, kde si děti pochutnaly na pizze. Dobře naladěny dále vyrazily na prohlídku pardubického Přihrádku, kaple a sálů pardubického zámku, kterou jim zprostředkovaly zkušené průvodkyně. Nakonec jejich kroky směřovaly do knihovny, kde si prohlédly dětské oddělení a vyhodnotily nejhezčí obrázky z výtvarné soutěže.

Následoval vrchol celého dne: slavnostní vyhlášení. Zvoleni byli tři „Rytíři výsledků soutěže v univerzálním sále a jmenování tří Rytířek krásného slova“, kterými se za oba kraje staly Iva Prášilová: Číselná pohroma (Knihovna Města Hradce Králové, II. kategorie), Magdaléna Fiedlerová: Podzemí (Městská knihovna Chrudim, III. kategorie), Nikola Urbánková: Hodiny (Knihovna Města Hradce Králové, III. kategorie). Jejich pasování proběhne v pražském Klementinu dne 3. června 2014 v rámci celorepublikového vyhlášení.

Na závěr měly děti možnost popovídat si o knihách a obrázcích v nich  s ilustrátorkou a spisovatelkou Markétou Vydrovou a krásný den zakončil hudební doprovod člena kapely ENTENTÝKY.

Projekt byl realizován za podpory: SKIP, Klubu dětských knihoven SKIP 08 a SKANSKA.

Fotografie z vyhlášení naleznete zde

z historie soutěže: http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Kde_kon%C4%8D%C3%AD_sv%C4%9Bt

o projektu: http://www.kdk.munovapaka.cz/svet13.pdf