Příhrádek


Historie Příhrádku

Historie

Vznik Příhrádku se datuje na začátek 16. století, kdy se stal součástí rozšířeného opevnění pardubického zámku a vytvořil přirozenou spojnici s městem. Objekty, které se zde nacházejí, sloužily původně k ubytování čeledi a úředníků; byly zde dílny kováře a koláře, masné krámy, vězení a konírny. Celé území prošlo několika představbami: nejprve po požáru města a následně po obléhání Švédy. V minulém století byly objekty využívány jako skladové a kancelářeské prostory (sídlo Pedagogického nakladatelství, archeologický depozitář) a byty.