Služby


Elektronické zdroje

Volně přístupné databáze:

Národní Digitální knihovna

Národní knihovna zpřístupnila v Národní digitální knihovně (NDK) díla nedostupná na trhu (DNNT). Nově se lze prostřednictvím zapojených veřejných knihoven dostat k online dokumentům, které nejsou dostupné na trhu, přestože jsou stále chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora). Navíc NDK obsahuje také plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). Pro přístup k plnému textu musí být uživatelé registrováni v některé ze zapojených knihoven.

Prostřednictvím Národní digitální knihovny je možné prohlížet si přes 69 tis. monografií a  periodických tiskovin z různých oborů.

Více informací – https://dnnt.nkp.cz/

Databáze přístupné vzdáleně po přihlášení do čtenářského konta pod záložkou Databáze.

Zahraniční zdroj EBSCO

Dalším zdrojem, který je přístupný vzdáleně je EBSCO.  Přihlašovací údaje jsou stejné jako do čtenářského konta. Největší databází, ve které můžete vyhledávat je Academic Search Complete. Obsahuje množství plných textů napříč obory lidského vědění, které můžete ukládat, třídit, nechat si je překládat či předčítat. Návod na základní vyhledávání najdete zde.

Naxos Music Library

Obsahuje nahrávky klasické hudby dostupné online, okrajově také jazz a world music. Kromě toho v ní najdete obrovské množství základních informací o skladbách, jejich autorech či interpretech, zahrnuje průvodní texty, stručný přehled dějin hudby s nahrávkami, výukový modul pro děti, anglický slovník hudební terminologie, ukázky správné výslovnosti jmen skladatelů apod.

Česká tisková kancelář

Přístup do Infobanky České tiskové kanceláře. Naleznete zde ověřené zprávy z důvěryhodného zdroje, které vám pomohou zorientovat se nepřeberném množství informací dnešního světa. Vyhledávat můžete podle různých kritérií – klíčová slova, datum, typ zprávy nebo region.

Pressreader

Vyberte si z tisíců časopisů a novin a počtěte si ve stejném jako tištěném formátu. Obsah můžete číst, poslouchat, sdílet, překládat a nebo komentovat. Tituly, které si vyberete je možné stáhnout a přečíst si je offline.

Databáze přístupné pouze z prostor knihovny:

ČSN online (české technické normy)

Normy ČSN jsou uživatelům knihovny zpřístupněny ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online:

  • v prostorách knihovny (studovna, informační oddělení),

Databáze obsahuje plné texty všech platných českých technických norem a technických normalizačních informací. Součástí jsou:

  • všechny platné normy vydané Českou agenturu pro standardizaci (dříve Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví),
  • neplatné normy, kterým skončila platnost po roce 1997.

Služba ČSN online pro knihovny neumožňuje tisk norem, pouze jejich studium na počítači. Normy jsou dostupné ve formátu PDF, který umožňuje zabezpečení souborů pouze pro prohlížení. Tisk tedy není možný.

Codexis

Přístup k tisícům zdrojů nejen v oblasti české, slovenské a evropské legislativy a judikatury, ale také k množství komentářů, příruček a doplňujících textů k jednotlivým ustanovením, které napomáhají snadné orientaci v právních záležitostech.

Ebsco_logo
NDK_logo Logo_Naxos