Služby


Elektronické zdroje

Národní Digitální knihovna

Přesto, že zatím naše knihovna funguje pouze v omezeném režimu, k některým databázím se můžete připojit vzdáleně. Až do konce června mohou čtenáři přistupovat do národní digitální knihovny COVID, která obsahuje zdigitalizované dokumenty českých knihoven. I poté bude možné vzdáleně využívat tzv. díla nedostupná na trhu (publikace, které nejsou běžně dostupné, s datem vydání do roku 2000).

Zahraniční zdroj EBSCO

Dalším zdrojem, který je přístupný vzdáleně je EBSCO.  Přihlašovací údaje jsou stejné jako do čtenářského konta. Největší databází, ve které můžete vyhledávat je Academic Search Complete. Obsahuje množství plných textů napříč obory lidského vědění, které můžete ukládat, třídit, nechat si je překládat či předčítat. Návod na základní vyhledávání najdete zde.

Je přístupná po přihlášení do čtenářského konta pod záložkou Databáze.

Anopress

Nejucelenější databáze monitorující česká média, včetně sociálních. Obsahuje plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy rozhlasových a televizních relací, zprávy z internetových a sociálních médií. Její archiv sahá do roku 1996.

Je přístupná po přihlášení do čtenářského konta pod záložkou Databáze.

Naxos Music Library

Obsahuje nahrávky klasické hudby dostupné online, okrajově také jazz a world music. Kromě toho v ní najdete obrovské množství základních informací o skladbách, jejich autorech či interpretech, zahrnuje průvodní texty, stručný přehled dějin hudby s nahrávkami, výukový modul pro děti, anglický slovník hudební terminologie, ukázky správné výslovnosti jmen skladatelů apod.

 

NDK_logo                   Ebsco_logo            Logo_Anopress           Logo_Naxos