Služby


Elektronické zdroje

Národní Digitální knihovna

Národní knihovna zpřístupnila v Národní digitální knihovně (NDK) díla nedostupná na trhu (DNNT). Nově se lze prostřednictvím zapojených veřejných knihoven dostat k online dokumentům, které nejsou dostupné na trhu, přestože jsou stále chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora). Navíc NDK obsahuje také plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). Pro přístup k plnému textu musí být uživatelé registrováni v některé ze zapojených knihoven.

Prostřednictvím Národní digitální knihovny je možné prohlížet si přes 69 tis. monografií a  periodických tiskovin z různých oborů.

Více informací – https://dnnt.nkp.cz/

Zahraniční zdroj EBSCO

Dalším zdrojem, který je přístupný vzdáleně je EBSCO.  Přihlašovací údaje jsou stejné jako do čtenářského konta. Největší databází, ve které můžete vyhledávat je Academic Search Complete. Obsahuje množství plných textů napříč obory lidského vědění, které můžete ukládat, třídit, nechat si je překládat či předčítat. Návod na základní vyhledávání najdete zde.

Je přístupná po přihlášení do čtenářského konta pod záložkou Databáze.

Anopress

Nejucelenější databáze monitorující česká média, včetně sociálních. Obsahuje plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy rozhlasových a televizních relací, zprávy z internetových a sociálních médií. Její archiv sahá do roku 1996.

Je přístupná po přihlášení do čtenářského konta pod záložkou Databáze.

Naxos Music Library

Obsahuje nahrávky klasické hudby dostupné online, okrajově také jazz a world music. Kromě toho v ní najdete obrovské množství základních informací o skladbách, jejich autorech či interpretech, zahrnuje průvodní texty, stručný přehled dějin hudby s nahrávkami, výukový modul pro děti, anglický slovník hudební terminologie, ukázky správné výslovnosti jmen skladatelů apod.

Česká tisková kancelář

Díky grantu Evropské unie mohou knihovny svým čtenářům do konce roku 2022 nabídnout zdarma přístup do Infobanky České tiskové kanceláře. Naleznete zde ověřené zprávy z důvěryhodného zdroje, které vám pomohou zorientovat se nepřeberném množství informací dnešního světa. Vyhledávat můžete podle různých kritérií – klíčová slova, datum, typ zprávy nebo region. Databáze je přístupná pouze z počítačů ve všeobecné studovně knihovny, kde vám s přihlášením rádi pomohou naši knihovníci.

ČSN online (české technické normy)

Normy ČSN jsou uživatelům knihovny zpřístupněny ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online:

  • v prostorách knihovny (studovna, informační oddělení),
  • přes vzdálený přístup 
  • Co databáze ČSN nabízí?

Databáze obsahuje plné texty všech platných českých technických norem a technických normalizačních informací. Součástí jsou:

  • všechny platné normy vydané Českou agenturu pro standardizaci (dříve Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví),
  • neplatné normy, kterým skončila platnost po roce 1997.

Služba ČSN online pro knihovny neumožňuje tisk norem, pouze jejich studium na počítači. Normy jsou dostupné ve formátu PDF, který umožňuje zabezpečení souborů pouze pro prohlížení. Tisk tedy není možný.

Ebsco_logo Logo_Anopress
NDK_logo Logo_Naxos