Služby


Pro neslyšící

Všeobecná studovna - PRO NESLYŠÍCÍ

Všeobecná studovna nabízí k půjčování speciální fond pro neslyšící.

Jedná se o beletrii - první čtení pro děti s vadami sluchu a o odbornou literaturu zaměřenou na problematiku neslyšících.

Knihy se půjčují domů na 1 měsíc na "Průkaz čtenáře" Krajské knihovny v Pardubicích.

Seznam dostupné literatury naleznete v našem Seznam literatury pro neslyšící.

samolepka-na-auto-neslysici