Služby


Katalogizace

Všechny druhy dokumentů (knihy, periodika, zvukové a elektronické dokumenty), které se různými způsoby dostanou do fondu knihovny (nákup, dar, povinný výtisk,...) se musí pečlivě a důkladně zpracovat. Katalogizace probíhá z hlediska jmenného (od koho) a věcného (o čem). Podrobné zpracování dokumentů umožňuje jejich zařazení do určitého systému a hlavně jejich zpětné vyhledávání. Je to vlastně jednoduché - jak se dokument zpracuje a popíše, tak ho potom lépe nebo hůře najdeme v počítačové databázi.

Čtenář pak může snadno vyhledávat podle autora, názvu, jednotlivých slov z názvu a dalších údajů. U naučné a populárně-naučné literatury je velmi oblíbené hledání podle tématu, protože čtenář potřebuje knihu (nebo jiný dokument) "o něčem". K tomu slouží přidělená předmětová hesla a také číselné třídníky Mezinárodního desetinného třídění. Podle jeho upravené verze je řazen fond naučné literatury.