Služby


Cykly literárních přednášek

Hezky česky

Oblíbený cyklus literárních přednášek a programových setkání přichází s další nabídkou pro své posluchače. V 1. pololetí 2018 se můžete těšit na tato témata a lektory:

– 30. ledna
Mávnutí křídel aneb zastavení nad básnickou tvorbou Františka Hrubína 
Přednáší: PaedDr. Josef Hetych
Před přednáškou si můžete zakoupit celoroční předplatné na programová setkání klubu Hezky česky.
 
– 27. února
Letem jazykovým světem III
Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
 
– 27. března
František Palacký – tvůrce monumentálního obrazu české národní minulosti a představitel činorodého vlasteneckého působení (220. výročí narození Otce národa)
Přednáší: doc. PhDr. Vladimír Koblížek, Ph. D.
 
– 24. dubna
Zdenka Braunerová: mezi Roztoky a Paříží (160 let od narození první české grafičky)
Přednáší: Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
 
– 15. května
Vítězslav Nezval – známý, neznámý
Přednáší: PaedDr. Josef Hetych
 
– 5. června
Spisovatelé Šumavy
Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
 

Setkání se konají vždy v úterý od 17 hod.
univerzální sál knihovny, Pernštýnské náměstí 77, Pardubice

Vstupné na jednotlivá setkání: 50 Kč

Program ke stažení v pdf


Studánky

Cyklus literárních přednášek, které připravujeme ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic. 

V 1. pololetí roku 2018 se můžete těšit na tato témata a lektory:

– 31. ledna
Jaroslav Hašek a Josef Lada
Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
 
– 28. února
Historické prózy Jaroslava Durycha
Přednáší: PaedDr. Josef Hetych
 
– 28. března
Role postav v prozaických freskách Jiřího Šotoly
Přednáší: PaedDr. Josef Hetych 
 
– 25. dubna
Národní muzeum v Praze jako výrazný zdroj inspirace pro českou obrozenskou vědu i slovesné umění (200. výročí existence významné muzejní instituce)
Přednáší: doc. PhDr. Vladimír Koblížek, Ph. D.
 
– 30. května
Jsme kůl v plotě nebo páté kolo u vozu? Frazeologie – koření slovní zásoby
Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
 

Přednášky probíhají vždy ve středu od 14 hod.
Seniorcentrum, Pospíšilovo náměstí, Pardubice

Program ke stažení v pdf

Více informací:
Zuzana Nobilisová, e-mail: z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz, tel: 466 531 240