Služby


Cykly literárních přednášek

Hezky česky a Studánky - 1. pololetí 2024

Hezky česky
25. 01.            PhDr. Petr Šrámek, Ph. D.

                        Stoletý kalendář, aneb „Dívám se na svět kukátkem“
Jak s poezií na děti a jak s dětmi na poezii? Přednáška o české dětské poezii 19. a 20. století se zaměří na to, co je pro děti vhodné a co ne. Podle čeho se rozhodujeme, co je pro děti „dobré“ a co jim naopak do rukou nepatří…

29 02.              Mgr. Martin Štěpánek
                         Máchova Pouť krkonošská

Přednáška Máchova Pouť krkonošská se zaměří na souvislosti života Karla Hynka Máchy (1810-1836) s jeho tvorbou na příkladu krkonošské tématiky. Pozornost bude věnována složité genezi povídky Pouť krkonošská i dalšímu odrazu tématu Krkonoš v Máchových textech (Přelka, poznámky Zápisníku, Marinka aj.). Popsána bude i skutečná Máchova cesta do Krkonoš v srpnu a září roku 1833 s důrazem na samotný Máchův pobyt v Krkonoších a návrat mj. přes území Pardubicka.

14. 03.            Mgr. Jiří Studený, Ph. D.
                         PSANÁ MINDFULNESS. Od psaní ke sportu a zase zpátky

MINDFULNESS (všímavost, bdělá pozornost) je založena na tradičních meditačních principech, má ale také psychologické cíle, zejména oživení sebe/pozornosti (sebereflexe), respektive navázání hlubšího kontaktu s vnějším     a vnitřním prostorem, do nichž vstupujeme se svými představami a iniciativami a z nichž se nám dostává příslušné odezvy. Přednáška se zaměří  na to, jak se ke stavu bdělé pozornosti přiblížit a jak ji využít.

25. 04.             Mgr. Lukáš Vavrečka
                         Jazyk a mluvené slovo ve světě audioknih 1

Čím dál více literárních děl můžeme nejen číst ale i poslouchat. Ukážeme si, jak se české audioknihy za desítky let své existence proměnily, a jak ovlivnily přístup autorů i posluchačů nejen k českému jazyku. 

30. 05.          Mgr. Kateřina Korábková, Ph. D. 
                         Jak se píše tajemství. Vyprávění a styl Krysaře Viktora Dyka

13. 06.          PaedDr. Josef Hetych
                         Zdeněk Jirotka, Saturnin, Miroslav Macek, Saturnin se vrací...

 Poznámky ke srovnání a hodnocení čtyřdílného pokusu M. Macka navázat na dnes již klasickou humoristickou prózu Z. Jirotky.

Studánky

24. 01.            Doc. Mgr. Michal Téra, Ph. D.
                         O šamanech a kouzelných pohádkách

Přednáška O šamanech a kouzelných pohádkách se zaměří na fenomén šamanismu, který není omezen pouze na přírodní etnika, ale v různých projevech je součástí i tradice evropských národů. Zvláštní kapitolu pak tvoří reflexe šamanské zkušenosti ve skupině tzv. kouzelných pohádek, jejichž hrdinové podnikají daleké cesty, setkávají se s kouzelnými bytostmi a vykazují zvláštní schopnosti, díky nimž dokáží řešit zapeklité situace a přelstít nebezpečné síly. Vyložíme si proto, co je základem šamanismu i co jsou kouzelné pohádky, a jak obojí spolu souvisí na příkladech konkrétních pohádkových příběhů.

28. 02.            Mgr. Šárka Rusnáková
                        Teréza Nováková na východě Čech
Teréza Nováková musela překonat množství ran osudu, velké štěstí měla ale při výběru životního partnera. I když se narodila a zemřela v Praze, zamilovala si Východní Čechy. Pobývala v Litomyšli, Poličce, Budislavi nebo Proseči a v podstatě celý dnešní Pardubický kraj se objevuje v jejích cestopisech nebo románech.

 

27. 03.            Mgr. Martin Štěpánek
                        Julie Havlíčková, věrná partnerka Karla Havlíčka Borovského

Přednáška bude zaměřena v první části na životní osudy Julie Havlíčkové (1826-1855), rodačky ze Svojšic nedaleko Přelouče. Roku 1848 se stala manželkou novináře a spisovatele Karla Havlíčka Borovského (1821-1856), záhy i matkou jeho jediného dítěte. Sedm let byla svému muži významnou oporou a věrnou průvodkyní jeho dramatickým životem. I Julie Havlíčková se po smrti svého muže stala předmětem Havlíčkova kultu. Nejvýznamnějším projevem této úcty bylo vybudování Juliina pomníku v rodných Svojšicích. Jeho odhalení, které se stalo akcí nadregionálního významu, a jeho pohnutým osudům bude věnována druhá část přednášky.

27. 04.          doc. PhDr. Marie Macková, Ph. D.
                         Kočka v dějinách lidí (postřehy nejenom literární)

Kočka provází člověka od té doby, co se alespoň částečně usadil na jednom místě. Člověk svůj názor na kočku v průběhu dějin mnohokrát změnil. Kočka si o člověku myslí pořád totéž. Snad.

22. 05.             PaedDr. Josef Hetych
                          Nesmrtelnost Milana Kundery

Ohlédnutí za ranou románovou tvorbou Milana Kundery se zaměřením na jeden z průběžných vrcholů jeho díla, román Nesmrtelnost.

 


Hezky česky 2. pololetí 2023

21. 09.   O pohádkách Karla Šiktance
                Mgr. Kateřina Korábková, Ph. D.
Pohádky začal psát básník Karel Šiktanc (1928-2021) v polovině 60. let minulého století. Jeho první knížka si musela na vydání počkat dvacet pět let, pak ji ale následovaly tři další pohádkové soubory. Všechny nesou básníkův výrazný rukopis charakteristický mimo jiné nevšední básnivostí psaného slova. Přednáška pohádky představí z hlediska jejich motivické i stylové výstavby, které z nich činí jedny z nejpozoruhodněších českých autorských pohádek vydaných na přelomu 20. a 21. století.

19. 10.  Česká próza 1. poloviny 20. století ve filmových adaptacích
               PhDr. Ivo Říha, Ph. D.
Přednáška nabídne pohled na dílo tří významných českých literátů působících v první polovině 20. století: Jarmily Glazarové, Jaroslava Havlíčka a Vladislava Vančury. Bude zaměřena na vybrané prózy (Vlčí jáma, Petrolejové lampy, Rozmarné léto), jejichž věhlas je podpořen mj. zdařilými filmovými adaptacemi.

 
23. 11.  Malující básník František Kaván
               Mgr. Martin Štěpánek

Přednáška nabídne pohled na dílo tří významných českých literátů působících v první polovině 20. století: Jarmily Glazarové, Jaroslava Havlíčka a Vladislava Vančury. Bude zaměřena na vybrané prózy (Vlčí jáma, Petrolejové lampy, Rozmarné léto), jejichž věhlas je podpořen mj. zdařilými filmovými adaptacemi.

14. 12.  Nesmrtelnost Milana Kundery   
               PaedDr. Josef Hetych
Ohlédnutí za ranou románovou tvorbou Milana Kundery se zaměřením na jeden z průběžných vrcholů jeho díla, román Nesmrtelnost.


Hezky česky 1. pololetí 2023 

Lednová přednáška se uskuteční mimořádně ve středu:

18. 01.
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
Božena Němcová a česká společnost
 
Přednáška nebude primárně zaměřena na Boženu Němcovou jako spisovatelku, ale nabídne pohled na mimořádnou ženu, která se odmítala smířit s imperativy primárně maskulinní společnosti. Nastíní charakteristiku doby a možnosti ženského vzdělání v době předbřeznové, počátky české ženské literatury, připomene vstup Němcové na pole písemnictví. Zaměří se na dobový konstrukt feminity, na Němcovou jako matku, manželku a v neposlední řadě na Němcovou-rebelku.
 
16. 02. 
PhDr. Ladislav Futtera
Havlíček nám píše... Nad korespondencí Karla Havlíčka
             
Z rozsáhlého projektu šestisvazkového vydání korespondence Karla Havlíčka dosud vyšly
čtyři díly, dotažené do revolučního roku 1848. Přednáška přiblíží tento a ve vybraných ukázkách
představí různé role, v jakých Havlíček v korespondenci vystupoval: syn, přítel, nápadník,
redaktor či veřejně činná osoba… Druhá část přednášky se pak zaměří na způsoby Havlíčkovy
komunikace s nadřízenými úřady krátce před vypuknutím revoluce. Tyto dopisy mohou posloužit
jako ilustrace způsobu uvažování a následných politických požadavků české obrozenské společnosti
v období revolučního kvasu.
 
 
23. 03.
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. 
Proč zrovna ona?
(Betty MacDonaldová jako český fenomén)
 
Betty MacDonaldová (1907-1958) a její dlouholetá popularita u českých čtenářů (hlavně však čtenářek). Osudy a dílo této americké autorky, včetně těch domácích. Proč zrovna tato americká spisovatelka? Odkud se její
popularita vzala? Jak o ní smýšlejí samy české čtenářky? Je něco "typicky českého", co tuto popularitu udržuje při životě?
 
 
20. 04.
Šárka Rusnáková
Literární toulky Pardubickým krajem
 

Pardubický kraj byl inspirací řadě spisovatelů. V jejich knihách se pak dá číst jako v mapách východních Čech. Náměty pro svá díla tam našli například Alois Jirásek, Teréza Nováková, Karel Václav Rais, ale třeba i Jan Werich.

 
11. 05. - ZMĚNA - ze zdravotních důvodů
Máme radost, že přednáška nemusela být zrušena, podařilo se zajistit jiný program (původní téma zařadíme v budoucnu):
 
Pardubicko v knihách Ivy Tajovské
Přednáší: Iva Tajovská          
 
Setkání se spisovatelkou a scénáristkou Ivou Tajovskou a povídání nejen o jejich knihách, ale i o Pardubicích na počátku minulého století, o prvním českém aviatikovi Janu Kašparovi a hotelu Veselka, který dodnes zůstává v paměti mnoha pardubických občanů. Setkání bude doplněno písněmi v podání Karla Tajovského, který zhudebnil texty z knihy „Podlaha z trávy, strop z hvězd“ pro stejnojmenný dokumentární film.
 
Mgr. et MgA. Eva Navrátilová bude uvedeno v budoucnu

Beat nahlas, být slyšet. Život a verše Vladimíry Čerepkové

Vladimíra Čerepková měla mnoho podob – drzá rebelka, zranitelná dívka, nevyléčitelná hypochondrička, hlasitý živel, svobodná duše, netalentovaná malířka, a především oceňovaná básnířka. Během přednášky si přiblížíme nevšední životní příběh této beatnické autorky, který by nebyl vypovídající bez jejích vlastních veršů. Ty jí dělaly společnost od socialistického pasťáku přes slavné období 60. let na jevišti Violy až po emigraci ve Francii. Proto i v rámci našeho květnového setkání Hezky česky zazní básně, které Čerepkovou na její divoké cestě životem doprovázely.

 
 
 
08. 06.
PaedDr. Josef Hetych
Devět zastavení s pohádkou
 
Povídání o vzniku a rozvoji pohádkových motivů v české a světové slovesnosti s výkladem některých méně známých verzí etnických i autorských pohádek 

Hezky česky 2. pololetí 2022 

 
22. 09.   žáci dramatického a hudebního oboru ZUŠ Chrudim pod vedením Renaty Klečkové

                jednoaktovka Karla Pippicha Z české domácnosti

V loňském roce jsme si připomněli 100 let od smrti Karla Pippicha, který významně ovlivnil mimo jiné i rozvoj chrudimského divadelnictví. Žáci dramatického a pěveckého oboru ZUŠ Chrudim nastudovali jeho jednoaktovku „Z české domácnosti“.  V této salonní komedii autor vykresluje v rámci jedné domácnosti určité typy postav a zachycuje společenské problémy středostavovské vrstvy jednoho venkovského města. Třebaže byla hra poprvé uvedena v Chrudimi 23. 11. 1879 a v Praze  19. 2.  1880, je aktuální dodnes.

 

13. 10.   prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A
                Jan Skácel: Život, dílo, doba
    

Přednáška profesora Jiřího Trávníčka, jednoho z našich největších odborníků na dílo Jana Skácela, bude zamyšlením nad otázkami: Čím byl a je Jan Skácel v české literatuře? Jak souvisí jeho dílo s dobou, v níž žil? Je to skutečně jen básník věčných témat a sladkobolný idylik?

 

10. 11.   Mgr. et MgA. Eva Navrátilová
                Historie čtení
                O tom, jak se slovo vnořilo do ticha a zase zpátky
 

Přednáška se pokusí představit historii čtení z hlediska proměňování podob a funkcí zvukové složky této aktivity. Jak je možné, že antičtí „čtenáři“ nebyli gramotní, a přesto dokázali z paměti recitovat úryvky svých oblíbených literárních děl? Z jaké doby pochází první doklad o schopnosti člověka „číst si v duchu“? A proč právě tato aktivita tak úzce souvisí s křesťanskou vírou? Co nás z hlediska ilustrací spojuje s negramotnými lidmi ve středověku? Který spisovatel pořádal tour veřejných čtení ve stylu rockových hvězd? A byla schopnost číst a psát dostatečná k tomu, aby si člověk zachránil život? Odpovědi na všechny tyto zvídavé otázky – a mnohem více – se dozvíte během listopadového setkání přednáškového cyklu Hezky česky.

 

08. 12.   PaedDr. Josef Hetych
                Knihy o tom mlčí

Přednáška pojednává o zákulisí literární tvorby a skutečných předobrazech hrdinů vybraných titulů české a světové literatury. 


Hezky česky 1. pololetí 2022 (lednové setkání se z důvodu pandemických neuskutečnilo) 

24. 02. 2022  Proměny a stálice v jazykové poradně
Lektor: PhDr. Ivana Svobodová
Přednáška bude věnována činnosti jazykové poradny provozované v Ústavu pro jazyk český V ČR. Přiblíží její historii i současnost. Představí tazatelské skupiny, popíše dotazy z jednotlivých jazykových oblastí (pravopisné, tvaroslovné, syntaktické, lexikální) a uvede přehled všech dotazů i s jejich řešením, se kterými se na jazykovou poradnu obrátili tazatelé v jeden konkrétní den. V závěru dostanou účastníci přednášky možnost položit svůj dotaz.
 
17. 03. 2022  ...a té noci povstal Golem
Lektor: PaedDr. Josef Hetych

Poznámky k původu a vzniku legendy o Golemovi a její umělecké varianty v české literatuře. Obraz Golema v některých evropských literaturách.

21. 04. 2022  Lidová píseň jako výsledek evolučního procesu
Lektor: Mgr. Adam Votruba, Ph. D.

Přednáška je zaměřena na historický vývoj české lidové písně. Bude hledat odpovědi na otázky, jak lidová píseň vzniká, kdo je jejím autorem, jak se lidová píseň proměňuje v průběhu staletí a jaké se v ní uplatňují zákonitosti z hlediska hudby a poezie. Posluchači se také dozví, co je pro českou lidovou píseň typické v porovnání s písněmi jiných národů.

26. 05. Metafory, kterými (nás) řídí: expresivita v projevech současných politiků
Lektor: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph. D.

Politici nejsou jen "translátory" určité ideologické doktríny a nepředávají pouze suché informace. Veřejná image současného politika musí reprezentovat jeho osobnost a charisma, klade důraz na vytváření originálního obrazu každého politika, aby si ho voliči zapamatovali a věnovali mu pozornost. V politické komunikaci tak slyšíme kategorické soudy, sporná hodnocení i expresivní a emotivní výrazy, žargon či anekdoty. Mezi důležité prostředky ovlivňování voličů patří pojmové metafory. Přednáška se pokusí odpovědět na otázky, jaké metafory (a proč zrovna ty) volí současní čeští politici pro manipulaci s veřejným míněním ve třech pojmových oblastech: korupce, Czexit (návrh na vystoupení České republiky z Evropské unie), resp. místo České republiky v Evropě vůbec, a uprchlická krize.

09. 06. I jazyk má svou historii
Lektor: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

V souvislosti s kulatými výročími významných českých jazykovědců Josefa Jungmanna a  Jana Gebauera si připomeneme vzestupy a pády češtiny na cestě staletími.

 

Hezky česky 2. pololetí 2021

30. 9. Jak se rodí styl
Lektor: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
Zamyšlení  nad tím, jaké výrazové prostředky bychom měli aktivovat při vytváření mluveného či psaného projevu v konkrétní komunikační situaci.
 
21. 10. Čtení ušima - audiokniha v kontextech
Lektor: Mgr. et Mgr. Eva Navrátilová

Literatura k poslechu se čím dál častěji stává naším výmluvným společníkem. Za prostým stisknutím tlačítka, jež spouští přehrávání, se ve skutečnosti skrývá cela řada dalších souvislostí spojených s tímto médiem. Kdy to celé začalo? A jaké úsilí se za tvorbou nahrávky nachází? Mají načtené literární texty vliv na způsob našeho uvažování? Existuje vysledovatelný rozdíl mezi čtením v duchu a nahlas? A v neposlední řadě - je vůbec možné vnímat audioknihy „rovnocenně" ve srovnání s knihami tištěnými? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat s paní lektorkou. 

25. 11. Příběhy žítkovských bohyní
Lektor: PaedDr. Josef Hetych 

Zamyšlení nad prozaickou a dramatickou tvorbou brněnské spisovatelky, publicistky a historičky umění Kateřiny Tučkové

 9. 12. Metafory, kterými (nás) řídí: expresivita v projevech současných politiků
Lektor: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph. D.

Politici nejsou jen "translátory" určité ideologické doktríny a nepředávají pouze suché informace. Veřejná image současného politika musí reprezentovat jeho osobnost a charisma, klade důraz na vytváření originálního obrazu každého politika, aby si ho voliči zapamatovali a věnovali mu pozornost. V politické komunikaci tak slyšíme kategorické soudy, sporná hodnocení i expresivní a emotivní výrazy, žargon či anekdoty. Mezi důležité prostředky ovlivňování voličů patří pojmové metafory. Přednáška se pokusí odpovědět na otázky, jaké metafory (a proč zrovna ty) volí současní čeští politici pro manipulaci s veřejným míněním ve třech pojmových oblastech: korupce, Czexit (návrh na vystoupení České republiky z Evropské unie), resp. místo České republiky v Evropě vůbec, a uprchlická krize

Hezky česky 1. pololetí 2020

30. 1. Skupina XXVI – Básnici přírodní spirituality

Lektor: Aneta Krejčík Plšková

Skupina XXVI působí v české literární kultuře od roku 1982. Byla založena Romanem Szpukem jako uskupení katolicky zaměřených literátů a jiných umělců. Beseda je zaměřena na vývoj skupiny do současnosti, kdy členy více než jednotná poetika pojí přátelské vazby.

 

27. 2. Československé legie v Rusku v zrcadle krásné literatury

Lektor: Mgr. Pavel Mertelík

Českoslovenští legionáři po sobě zanechali rozsáhlou literární pozůstalost, ve které zachytili nejen vlastní boj za svobodný stát Čechů a Slováků, ale i mnohé ze svých idejí.

Legionářská literatura, jak tuto legionářskou literární pozůstalost nazýváme, dosáhla největšího rozmachu ve 20. a 30. letech minulého století, ale již po roce 1938 začala poměrně rychle mizet z české literární scény. Vzhledem ke své podstatě nemohla být akceptována totalitními režimy, které po pádu první republiky nastoupily k moci.

Jaké měla v době vzniku tato literatura funkce? Může nám její četba něco podstatného přinést i v dnešní době? Nejde jen o romány psané bez umu nebo snad „lživé legendy masarykovsko-benešovské kliky zaprodané kapitalistickým imperialistům“? A jak vlastně legionáři zobrazují sami sebe?

 

26. 3. Proměny a stálice v jazykové poradně

Lektor: Mgr. Klára Dvořáková

Již od roku 1936 nabízí jazyková poradna (v dnešní době pod záštitou Ústavu pro jazyk český) své služby zvídavým mluvčím češtiny. Během více než osmdesáti let prošlo jazykové poradenství různými změnami, poslání jazykové poradny však zůstává stejné – poskytovat poučení a doporučení v oblasti jazyka těm, kdo o ně požádají. Přednáška se proto zaměří jak na historii jazykové poradny, tak na její současnou činnost. Posluchači se mj. dozvědí, co všechno zajímá tazatele jazykové poradny a s jakými obtížemi se její zaměstnanci při své práci setkávají. Představeny budou též internetové zdroje, kde si posluchači budou moci dohledat další poučení a zajímavé informace o češtině. 

        

23. 4. Ota Pavel – reportér a „pábitel“

Lektor: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

Ota Pavel se stal známým autorem nejprve v žánrové oblasti  sportovní prózy, a to originálními portréty sportovců své doby. Schopnost postihnout osobitým jazykem a stylem obecné hodnoty života i jedinečnost událostí a charakterů  rozvinul však v plné míře až ve vzpomínkových prózách Smrt krásných srnců  a Jak jsem potkal ryby     

 

14. 5. Jan Kořínek – Staré paměti kutnohorské

Lektor: doc. PhDr. Vladimír Koblížek, Ph. D.

Jan Kořínek (1626-1680) vytvořil spis, ve kterém se zabývá dějinami dolování a mincovnictví i někdejším každodenním životem Kutné Hory, druhého nejvýznamnějšího města v Království českém, a to hned po Praze. Pozoruhodná je i jazyková stránka díla, v němž autor využil více vrstev dobového barokního jazyka. Nejde však, jak by se mohlo zdát z názvu, o dílo vytvořené z vlastních vzpomínek autora, ale o rozsáhlé pojednání dějepisné (kniha sestává z dvaceti kapitol). Jan Kořínek využil řady historických spisů, hlavně kronik z období předbělohorského, i archivních dokumentů, jako jsou listiny, městské knihy a účetní materiály.

 

11. 6. Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové

Lektor: PaedDr. Josef Hetych 

Zamyšlení nad prozaickou a dramatickou tvorbou brněnské spisovatelky, publicistky a historičky umění Kateřiny Tučkové

 

Studánky 1. pololetí 2020

29. 1.           Vojtěch Zamarovský a jeho cesty historií

                    Lektor: PaedDr. Josef Hetych

 

26. 2.           Dvě odlišné osobnosti Národního divadla – Ladislav Stroupežnický a Jaroslav Kvapil

                    Lektor: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

 

25. 3.           Boxer nebo Pianista?

                    Poraďte herci Josefu Vránovi s výběrem monodramatu – ukázky z her Novecento
                    a Cikánský boxer a beseda o nich

                    Lektor:  Josef Vrána

 

29. 4.           Josef Pekař – nejenom historik, ale i filozof a znalec českého jazyka

                    Lektor:  doc. PhDr. Vladimír Koblížek, Ph. D.

 

27. 5.           Sibiřské Houpačky a jedovatosti

                    Lektor:  Mgr. Pavel Mertelík  

  

Hezky česky 2. pololetí 2019

19. 9.

Jiří Wolker - 120 let od narození (29. 3. 2020), 95 let od úmrtí (3. 1. 2019)

LEKTOR: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

 Malé zastavení nad dílem autora, který patřil k básnické generaci nastupující po 1. světové válce, autora, který originálně přispěl k proměně jazyka a stylu moderní české literatury, ale také autora, jehož osobnost a dílo vyvolávají i po stu letech diskuse.

 

24. 10.

Z(a)tracený Blatný

LEKTOR: Mgr. et MgA. Eva Hadravová

Dvacátého prvního prosince 1919 se narodil básník, který literaturu nejen tvořil, ale svým uměleckým posláním doslova žil. Coby prvorepubliková „vycházející hvězda“ poezie, chráněnec Vítězslava Nezvala, byl všemi obdivován a mnozí mu předpovídali více než slibnou kariéru. Dějinné okolnosti komunistického puče ho však přiměly opustit svou rodnou zemi, která ho pak na několik desítek let vymazala z dějin literatury. V letošním roce si připomínáme sté výročí narození Básníka Blatného, na čas ztraceného i zatraceného geniálního umělce. Přednáška přiblíží jeho pozoruhodný životní příběh společně s ukázkami autorových veršů.

 

7. 11.

O komplimentech v češtině

LEKTOR: Mgr. Klára Dvořáková                     

http://www.ujc.cas.cz/zakladni-informace/pracovnici/dvorakova-klara.html

 Ty jo, dobře ty! To vypadá krásně. Moc mi to chutnalo. Koho by taková chvála nepotěšila? Komplimenty jsou běžnou součástí naší každodenní komunikace, ať už je skládáme lidem v našem okolí, nebo jsme jejich vděčnými příjemci. Proč si komplimenty skládáme? V jakých situacích komplimenty běžně zaznívají? Jak na ně reagujeme? A jak se dají  vůbec zkoumat? Odpovědi na tyto otázky a ještě více se dozvíte  v přednášce, jež představí výsledky výzkumu zaměřeného na skládání komplimentů v rozhovorech mezi rodinnými příslušníky a přáteli. 

 

5. 12.

Vojtěch Zamarovský a jeho cesty historií

LEKTOR: PaedDr. Josef Hetych  

 V prosincovém setkání se vydáme na literární cesty s historikem a spisovatelem Vojtěchem Zamarovským po stopách antických památek a kultur, s nimiž se autor detailně seznamoval na studijních pobytech v Řecku, Egyptě, Itálii, Turecku, Iráku, USA a Rusku.

 

Studánky 2. pololetí 2019

  

30. 10. Prózy Vladislava Vančury

                        Lektor: PaedDr. Josef Hetych 

27. 11. Nad texty Nerudových Povídek malostranských

                        Lektor: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

4. 12. Písemné poselství čs. legionářů, které bylo umlčeno

                     Lektor:  Mgr. Pavel Mertelík  

Program ke stažení v pdf

Hezky česky 1. pololetí 2019

Oblíbený cyklus literárních přednášek a programových setkání přichází s další nabídkou pro své posluchače. V 1. pololetí 2019 se můžete těšit na tato témata a lektory:

– 31. ledna
Rétorika v toku staletí 
Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
 
Věda o umění zvaná rétorika má své kořeny ve starověkém Řecku, kde byl kladen důraz na to, kdo to říká a co říká. Vydejme se na výlet do dávné historie, dozvíme se o proměně podob a funkcí rétoriky v souvislosti s historickými a kulturními proměnami evropských společenství od 5. století před naším letopočtem do současnosti.
 
   
– 28. února
Nahlas o hlase. Interaktivní exkurz do české fonetiky
Přednáší: Bc. et Bc. Eva Hadravová
 
Hlasová výchova a rétorika bude tentokrát představena formou dílny s praktickým představením fonetické vlastnosti češtiny – zapojit se mohou všichni návštěvníci a společně se vydáme za poznáním jednotlivých  vlastností našeho hlasu a naší mateřštiny včetně zmínění různých rétorických nešvarů. 
 
 
– 28. března
Současná polská literatura v překladech
Přednáší: Mgr. Zuzana Martínková
 
Znáte současnou literaturu našich severních sousedů? Nechte se okouzlit poetikou knih současné hvězdy evropského literárního nebe Olgou Tokarczukovou, reportážemi Mariusze Szcygieła nebo uměleckou tvorbou „zlobivého dítěte“ polské kultury Doroty Masłowské. Nejen jejich tvorba je českému čtenáři dostupná v kvalitních překladech, a dokonce i v podobě populárních audioknih.
 
 
– 25. dubna
Je Sever něco jiného než detektivka? 
(přednáška o současné severské literatuře)
Přednáší: Mgr. Kateřina Krištůfková
 
Odpovědi na otázky, zda je Sever něco jiného než detektivka, jak se vyznat v záplavě detektivek, jaké jsou současné trendy v severské literatuře a na některé další, se dozvíme na setkání s překladatelkou, redaktorkou a korektorkou Kateřinou Krištůfkovou.
 
 
– 16. května
Prózy Vladislava Vančury
Přednáší: PaedDr. Josef Hetych
 
V květnovém setkání se dozvíme mnoho o  jazyku a stylu tvorby Vladislava Vančury, jehož dílo je obrazem autorovy literární všestrannosti. Svůj umělecký talent ukázal jako prozaik, dramatik, publicista, filmový scénárista a režisér. 
 
 
– 6. června
František Vladislav Hek. I malá města či vesnice zrodily české vlastence
Přednáší: doc. PhDr. Vladimír Koblížek, Ph. D.
 
I malá města či vesnice zrodily české vlastence. V červnovém setkání si připomeneme 250. výročí narození českého vlastence a buditele Františka Vladislava Heka v zamyšlení nad jeho životními osudy a tvůrčími činy.
 

Setkání se konají vždy ve čtvrtek od 17 hod.
univerzální sál knihovny, Pernštýnské náměstí 77, Pardubice

Vstupné na jednotlivá setkání: 50 Kč

Program ke stažení v pdf


Studánky

Cyklus literárních přednášek, které připravujeme ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic. 

V 1. pololetí roku 2019 se můžete těšit na tato témata a lektory:

– 30. ledna
Vítězslav Nezval – známý, neznámý
Přednáší: PaedDr. Josef Hetych
 
– 27. února
Padlým v dáli – Dašice a první světová válka
Přednáší: Ing. Alena Janáková
 
– 27. března
Antoní Sova – básník mnoha barev a tónů
Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
 
– 24. dubna
I když nepsal česky, stal se jedním z nejvýznamnějších tvůrců české obrozenské vědy
Přednáší: doc. PhDr. Vladimír Koblížek, Ph. D.
 
– 29. května
„Nejdeš mi z hlavy jako verš...“
(výběr z milostné a lyrické poezie českých básníků)
Přednáší: Josef Vrána
 

Přednášky probíhají vždy ve středu od 14 hod.
Seniorcentrum, Pospíšilovo náměstí, Pardubice

Program ke stažení v pdf

Více informací:
Zuzana Nobilisová, e-mail: z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz, tel: 466 531 240