Služby


Kulturní služby

Nedílnou součástí knihovny je kromě půjčování knih, poradenství a informování o novinkách z knižního světa pořádání doprovodných kulturních aktivit pro širokou veřejnost.

Krajská knihovna v Pardubicích nabízí:
vzdělávací a informační kurzy (počítačové, vědomostní apod.)

literární přehlídky, semináře, přednášky, besedy a autorská čtení

soutěže literární, vzdělávací, fotografické, výtvarné

výstavy apod.

Protože se jedná poměrně o široký záběr aktivit, na jejich plánování, organizování a uskutečňování se podílí několik pracovnic. Více informací vám podá Monika Soudková, tel: 466 531 240.