Služby


Kulturní služby

Nedílnou součástí knihovny je kromě půjčování knih, poradenství a informování o novinkách z knižního světa také pořádání doprovodných kulturních aktivit pro širokou veřejnost.

Krajská knihovna v Pardubicích nabízí:

vzdělávací a informační kurzy (počítačové, vědomostní apod.)

literární přehlídky, semináře, přednášky, besedy a autorská čtení

soutěže literární, vzdělávací, fotografické, výtvarné

výstavy apod.

Jedná poměrně o široký záběr aktivit, na jejichž plánování, organizování a uskutečňování se podílí několik pracovnic. Více informací ke konkrétním akcím vám podá Zuzana Nobilisová, tel: 466 531 240.