Služby


O nás

Oddělení kulturních služeb je součástí Oddělení regionálních a kulturních služeb Krajské knihovny v Pardubicích. 

Pracovnice oddělení:

Zuzana Nobilisová                                  
slovesné obory                                                    
e-mail: z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz          
tel.: 466 531 240,  602 153 454     
           

Náplň práce oddělení kulturních služeb

Oddělení různými formami činnosti šíří a předává široké veřejnosti poznatky z oblasti kultury. Jeho činnost směřuje k prezentaci tvůrčích neprofesionálních aktivit, vyhledávání a podpoře talentů z řad mládeže i dospělých, propagaci odborných poznatků z oblasti uměleckých aktivit hudebních, výtvarných a literárních atd. a to formou akreditovaných vzdělávacích akcí. Přispívá tak k osobnostnímu rozvoji jednotlivců i kolektivů zájmových sdružení. Podílí se na zvyšování všeobecného i odborného vzdělávání občanů, na rozvoji estetické výchovy, vytváří podmínky pro nekomerční uměleckou výměnu a uchování kulturního dědictví i kulturně společenské aktivity.
Vytváří a relizuje volnočasové programy různých typů pro děti, mládež nebo dospělé zájemce.

Ve slovesném oboru realizuje a podílí se na organizování přehlídek a soutěží na úrovni kraje (Pardubické poetické setkání) a postupové přehlídky s návazností na národní kola (Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Krakonošův divadelní podzim). V tomto oboru pořádá přednášky, dílny, komponované inspirativní pořady (cykly Hezky česky, Studánky), vyhlašuje literární soutěže (O pardubický pramínek, Pardubické střípky). Vyhledává a podporuje talenty v daném oboru, metodicky pomáhá jednotlivcům i kolektivům, spolupracuje se spolky a sdruženími na území kraje. Spolupracuje též s NIPOS-Artama Praha a Střediskem východočeských spisovatelů.

Zajišťuje výstavy v prostorách Krajské knihovny v Pardubicích a organizuje kulturní aktivity pro širokou veřejnost.