Služby


Prezenční výpůjčky

Všechny prezenční služby najdete v prostorách regionální studovny v přízemí knihovny.

Poskytujeme zde:

Knihovnické, faktografické, bibliografické a konzultační služby, rešerše, meziknihovní výpůjční služby

Půjčujeme naučnou literaturu k prezenčnímu studiu

Přístupy do elektronických databází a digitální knihovny Kramerius

2 uživatelské počítače s přístupem na internet a do online knihovních databází včetně DNNT

Kopírovací služby ze zdrojů dostupných v knihovně (viz Ceník služeb)

Tiskové výstupy z PC - černobílé i barevné (viz Ceník služeb)

Možnost černobílého i barevného kopírování až do formátu A3  (viz Ceník služeb)

Proti vratné záloze půjčujeme čtečky e-knih

Meziknihovní výpůjční služba - zprostředkování výpůjček z fondu jiných knihoven i jiným knihovnám z našich fondů (viz Ceník služeb) a pravidla poskytování MVS zde.

Fond a služby regionální studovny:

Periodika z Pardubic a Pardubického kraje

Publikace o Pardubicích a Pardubickém kraji

Knihy a periodika vydaná nakladateli našeho kraje

Vzácné knihy s vlastivědnou tematikou

Zodpovídání dotazů týkajících se regionu

Vyhledávání informací o kraji

Propagace kulturních výročí

Ediční činnost - více zde

Analytický rozpis regionálních periodik dostupných v knihovně (záznamy článků z regionálního tisku od roku 1998)

K dispozici jsou svázané ročníky novin (Pardubické noviny, Mladá fronta Dnes, Pernštejn, Pochodeň, Zář,  Večerní české slovo, Východočeský sport, Nezávislé lity, Ohlasy nového života a jiné.)

Digitalizovaná podoba deníku Bohemia (Pardubický deník, Orlický deník, Svitavský deník, Chrudimský deník)