Pro knihovny


Místní knihovna v Pomezí

Místní knihovna v Pomezí
478
Obec Pomezí, organizační složka obce
Pomezí 4
569 71  Pomezí
Svitavsko
461 729 804
1254
Neprofesionální
Daniela Bösserová
3446 / 9
174 / 514
Ano

středa   11.15 - 16.15 hodin

Ne

Odkaz na webu obce:

http://www.obecpomezi.cz/sluzby/knihovna