Pro knihovny


Místní knihovna v Tržku

Místní knihovna v Tržku
3855
Obec Tržek, organizační složka obce
Tržek čp. 21
570 01  Tržek
Svitavsko
461 619 161
166
Neprofesionální
Bohumila BARTOŠOVÁ
801 / 19
7 / 41
Ano

středa  19.00 hod. - 20.00 hod.

Ne
MLK Tržek