Pro knihovny


Místní knihovna v Tržku

Místní knihovna v Tržku
3855
Obec Tržek, organizační složka obce
Tržek čp. 21
570 01  Tržek
Svitavsko
461 619 161
159
Neprofesionální
Bohumila Bartošová
814 / 6
12 / 98
Ano

středa  19.00 hod. - 20.00 hod.

Ne
MLK Tržek