Pro knihovny


Místní knihovna ve Svinčanech

On-line katalog: http://katalog.kkpce.cz/katalog/svincany/baze.htm


Místní knihovna ve Svinčanech
3392
Obec Svinčany, organizační složka obce
Svinčany 52
535 01  Svinčany
Pardubicko
467
Neprofesionální
Jaroslava Petráňová
2083 / 10
10 / 90
Ano

So 14-16

Ano