Pro knihovny


Obecní knihovna Němčice

Obecní knihovna Němčice
4264
Obec Němčice, organizační složka obce
Němčice 107
561 18  Němčice
Svitavsko
461 610 113
1007
Neprofesionální
Iva Veselá
4920 / 30
23 / 486
Ano

Pondělí: 16.30 - 18.30 hod.

Ne

Přešla do regionu Svitavy z MěK Česká Třebová (okr.Ústí n/O.)