Pro knihovny


Obecní knihovna v Benátkách

Obecní knihovna v Benátkách
38
Obec Benátky, organizační složka obce
Benátky 19
570 01  Benátky
Svitavsko
461612289
424
Neprofesionální
Jitka Balská
1311 / 18
36 / 320
Ano

pondělí  16.00 - 18.00 hod.

Ne
ne
MLK Benátky