Pro knihovny


Obecní knihovna v Cerekvici nad Loučnou

Obecní knihovna v Cerekvici nad Loučnou
236
Obec Cerekvice nad Loučnou, organizační složka obce
Cerekvice n/L.čp. 8
569 53  Cerekvice nad Loučnou
Svitavsko
800
Neprofesionální
Pavlína NEJEDLÁ
2737 / 104
150 / 721
Ano

úterý 16.00 – 18.00

Ne
MLK Cerekvice nad Loučnou