Pro knihovny


Obecní knihovna v Cerekvici nad Loučnou

Obecní knihovna v Cerekvici nad Loučnou
236
Obec Cerekvice nad Loučnou, organizační složka obce
Cerekvice n/L.čp. 8
569 53  Cerekvice nad Loučnou
Svitavsko
911
Neprofesionální
Hana Tomašová
2930 / 30
153 / 965
Ano

úterý 16.00 – 18.00

Ne
MLK Cerekvice nad Loučnou