Pro knihovny


Obecní knihovna v Gruně

On-line katalog: https://gruna-katalog.mkmt.cz/


Obecní knihovna v Gruně
289
Město Moravská Třebová, organizační složka obce
Gruna 66
571 01  Gruna
Svitavsko
461 316 229
248
Neprofesionální
Mirka Křivánková
593 / 18
19 / 192
Ano

Středa: 15 - 16 hod.

Ne