Pro knihovny


Obecní knihovna v Gruně

On-line katalog: https://gruna-katalog.mkmt.cz/


Obecní knihovna v Gruně
289
Město Moravská Třebová, organizační složka obce
Gruna 66
571 01  Gruna
Svitavsko
461 316 229
225
Neprofesionální
Mirka Křivánková
860 /
21 / 136
Ano

Středa: 15 - 16 hod.

Ne