Pro knihovny


Obecní knihovna v Horkách u Litomyšle

Obecní knihovna v Horkách u Litomyšle
516
Obec Horky, organizační složka obce
Horky 55
570 01  Horky u Litomyšle
Svitavsko
461 633 148
130
Neprofesionální
Erika Bajerová
501 / 0
15 / 78
Ano

středa  18.00 -19,30 hod.

Ne
MLK Horky u Litomyšle