Pro knihovny


Obecní knihovna v Horkách u Litomyšle

Obecní knihovna v Horkách u Litomyšle
516
Obec Horky, organizační složka obce
Horky 55
570 01  Horky u Litomyšle
Svitavsko
461 633 148
121
Neprofesionální
František ZACHAŘ
574 / 0
5 / 145
Ano

středa  18.00 -19,30 hod.

Ne
MLK Horky u Litomyšle