Pro knihovny


Obecní knihovna v Křenově

On-line katalog: https://krenov-katalog.mkmt.cz/


Obecní knihovna v Křenově
4091
Obec Křenov, organizační složka obce
Křenov 26
569 22  Křenov
Svitavsko
461 321 187
411
Neprofesionální
Veronika Jelínková
1091 / 92
11 / 141
Ano

Středa 16 - 18 hod.

Ne