Pro knihovny


Obecní knihovna v Újezdci

Obecní knihovna v Újezdci
5745
Obec Újezdec, organizační složka obce
Újezdec 21
570 01  Újezdec
Svitavsko

461 633 013
111
Neprofesionální
Jaroslava Koubová
615 / 0
6 / 22
Ano

Pondělí 17.00 - 18.00 hod.

Ne
MLK Újezdec