Pro knihovny


Obecní knihovna ve Vranové Lhotě

Obecní knihovna ve Vranové Lhotě
2803
Obec Vranová Lhota, organizační složka obce
Vranová Lhota 34
571 01  Vranová Lhota
Svitavsko
461362614
604954214
441
Neprofesionální
Marie Holoubková
1516 / 2
17 / 212
Ano

Středa 15:00 - 16:00

Ano