Pro knihovny


Obecní knihovna ve Vranové Lhotě

On-line katalog: https://vranovalhota-katalog.mkmt.cz/


Obecní knihovna ve Vranové Lhotě
2803
Obec Vranová Lhota, organizační složka obce
Vranová Lhota 34
571 01  Vranová Lhota
Svitavsko
461362614
604954214
449
Neprofesionální
Marie Holoubková
750 / 17
16 / 215
Ano

Středa 15:00 - 16:00

Ano