Pro knihovny


AKTUALIZACE - OTEVŘENÍ KNIHOVEN PRO VEŘEJNOST

AKTUALIZACE - OTEVŘENÍ KNIHOVEN PRO VEŘEJNOST

Vzhledem k aktualizaci plánu uvolňování opatření mohou knihovny otevřít pro veřejnost již v pondělí 27. 4. 2020. Knihovna by měla být otevřena pouze tehdy, pokud je na to dostatečně připravena (např. dostatek ochraných pomůcek a dezinfekčních prostředků, které musí zajistit provozovatel).

 

AKTUALIZACE!!!

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozoven a provozů služeb stanoví pro knihovny od pondělí 25. 5. 2020 pouze dvě povinnosti:

f) provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

* zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,

* u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.

U uvedeného vyplývá, že se ruší povinnost používat rukavice při práci s knihovním fondem, viz https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-2552_19252_4135_1.html

 

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání - se může dotýkat některých kulturních a vzdělávacích aktivit (https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cests-vyjimkamis_19251_4135_1.html)

1. Všem osobám se s účinností ode dne 25. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

i) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny podmínky podle bodu 3,

3. Organizátorům provádění autorského díla, tvůrcům a výrobcům audiovizuálních děl nebo pořadů, pokud vyžadují po osobě uvedené v bodu 2 písm. I) nebo j) (dále jen "umělec"), aby vystupovala při provádění autorského díla nebo při výrobě pořadu bez ochranných prostředků dýchacích cest, se s účinností ode dne 25. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje zajistit splnění následujících podmínek:

* mezi účinkujícími umělci a dalšími osobami konajícími v místě provádění autorského díla činnosti související s prováděním autorského díla nebo tvorbou audiovizuálního díla nebo pořadu (dále jen "spolupracovník"), umělci a diváky apod. je při provádění autorského díla nebo tvorbě audiovizuálního díla nebo pořadu dodržen odstup alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci,

* místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu je pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány,

* je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky,

* v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.

 

Na stránce Ministerstva kultury najdete aktualizované "Doporučení Ministerstva kultury pro provoz knihoven od 18. 5. 2020" https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/doporuceni-ministerstva-kultury-pro-provoz-knihoven-od-18-5-2020-4-cs3784.html

Na stránce Informace pro knihovny najdete "Doporučení Ústřední knihovnické rady ČR pro provoz knihoven od 18. 5.  2020" https://ipk.nkp.cz/docs/covid-19/DoporuceniUKR_18_5_2020_WEB.docx

Doporučujem se také seznámit s materiálem MŠMT "Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020" na: www.msmt.cz/file/52784_1_1/

 

Rádi bychom připoměli, že rozhodnutí vlády o znovuotevření knihoven od 27. 4. 2020 není povinnost ale MOŽNOST

 

Letáky o bezpečnosti ke stažení a vytištění: https://www.prpom.cz/covid19/

Jak se v práci chránit před koronavirem: https://www.cmkos.cz/cs/obsah/821/jak-se-v-praci-chranit-pred-koronavirem/266196

 

Aktuální informace pro vás jsou na https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus

 

Zde můžete zjistit doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k uvolnění opatření k 27. 4. 2020.

Dopuručení Ministerstava zdravotnictví ohledně manipulace s vrácenými knihami:

Pro knihovny platí, že po vrácení knihy je nutné ji odložit bokem do krabice/boxu s označením "Karanténa", další manipulace s ní bude umožněná až po uplynutí následujících 2 dnů. Pracovníci knihoven by měli nosit rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím. U vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.

 

Tyto stránky budem průběžně aktualizovat!