Pro knihovny


Cena Knihovna roku 2020

Cena Knihovna roku 2020

Ocenění se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb ve dvou kategoriích – „základní knihovna“ a „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

 

Vítězná knihovna v kategorii „základní knihovna“ obdrží diplom a finanční ohodnocení ve výši 70 000,- Kč. Dále jsou uděleny další 2 diplomy.

V r. 2020 v kategorii „základní knihovna“ obdržela hlavní cenu Knihovna Halenkov za vytvoření otevřeného a inspirativního prostoru pro všechny obyvatele obce, spolupráci s vedením obce, výborné výsledky při plnění knihovnických standardů, propagaci čtenářství mezi mládeží a spolupráci se spolky a sdruženími v obci.

Diplomy obdrží Obecní knihovna Jaroměřice za příkladnou komunitní a knihovnickou práci, vytvoření příjemného místa pro setkávání a neformální vzdělávání lidí všech generací a promyšlenou a inspirativní rekonstrukci prostor knihovny a Místní lidová knihovna Kostomlaty pod Milešovkou za mimořádný přínos knihovny k rozvoji komunitního života v obci, inspirativní a kreativní náplň činnosti knihovny, která je výsledkem dlouholeté profesionální práce knihovníků.

Vítězná knihovna či fyzická osoba v kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ obdrží diplom + finanční ocenění ve výši 70 000 Kč. Další knihovna či fyzická osoba obdrží diplom.

V kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ byla hlavní cenou oceněna Městská knihovna v Praze za projekt CENTRAL jako rychlou centrální katalogizační službu, šetřící knihovnicím a knihovníkům čas, který mohou věnovat více svým čtenářům a čtenářkám, diplomem pak Městská knihovna v Poličce za projekt Centrum technického vzdělávání _Půda – moderní učebny pro zájmové vzdělávání v oblasti výuky digitálních technologií a jazyků s dobrou dostupností pro všechny.

 

 

Tiskové oddělení MK