Pro knihovny


KNIHOVNY A KORONAVIRUS

KNIHOVNY A KORONAVIRUS

Knihovnický institut NK ČR připravil samostatnou stránku Knihovny a koronavirus (odkaz zde)

Naleznete zde informace, které mohou být knihovnám užitečné: 

  • Nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR
  • Služby knihoven v digitálním prostředí
  • Manipulace s knihami v době ohrožení koronavirem
  • Dezinfekce knihovních fondů
  • Služby knihoven a autorský zákon
  • Ochrana osobních údajů
  • Financování knihoven
  • Poradenství, vzory smluv, zaměstnání
  • Knihovny v zahraničí