Pro knihovny


PROVOZ KNIHOVEN OD 1. BŘEZNA 2021

PROVOZ KNIHOVEN OD 1. BŘEZNA 2021

PROVOZ KNIHOVEN OD 1. BŘEZNA  2021 MŮŽE ZŮSTAT NEZMĚNĚN

 

Vláda s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.

II. omezuje:

5. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95,

Podrobněji:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 217 o přijetí krizového opatření (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPY62)

 

PROSTUDUJTE SI DALŠÍ DŮLEŽITÁ NAŘÍZENÍ:

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. března.

Končí i výjimka pro zaměstnance. Ti si budou moci ochranný prostředek sundat pouze tehdy, pokud budou na svém pracovišti sami. Zaměstnavatelé však budou mít od 1. března povinnost své zaměstnance, kteří přicházejí do styku s jinými osobami, ochrannými prostředky vybavit v dostatečném počtu na každou pracovní směnu.

(https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf)

 

Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března.

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU

 

Pohyb mezi okresy – cesta do zaměstnání - předpokládané dotazy:

https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx

 

KE STAŽENÍ: - na stránce dole

Čestné prohlášení – vzor

Formulář pro cesty mimo okres - vzor

Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce

https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx