Pro knihovny


Akviziční portál a Centrální akvizice

Akviziční portál a Centrální akvizice

Dne 15. května 2018 od 9:00 hodin proběhne v univerzálním sále Krajské knihovny v Pardubicích prezentace Akvizičního portálu a Centrální akvizice. Akce je určena všem akvizičním pracovníkům v knihovnách Pardubického kraje.

Anotaci k semináři najdete zde.Přihlášky na adrese: t.freudlova@knihovna-pardubice.cz
nebo na tel. 466 531 252, mob. 725 988 951.