Pro knihovny


Internetové zdroje pro práci s dětmi a mládeží

Internetové zdroje pro práci s dětmi a mládeží

V úterý 9.10.2018 se od 9.00 koná v počítačové učebně Krajské knihovny v Pardubicích přednáška Internetové zdroje pro práci s dětmi a mládeží. Kurz je pořádán v rámci programu VISK 2.

Lektor: Mgr. Martin Ďurkáč

Přihlášky na adrese: t.freudlova@knihovna-pardubice.cz
nebo na tel. 466 531 252, mob. 725 988 951.