Pro knihovny


Regionální funkce knihoven Pardubice 2017

Regionální funkce knihoven Pardubice 2017

Ve dnech 25. a 26. října 2017 se konal v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích celostátní seminář Regionální funkce knihoven Pardubice 2017, který pořádají 1x za dva roky SDRUK, KI NK ČR a Krajská knihovna v Pardubicích.
Seminář je vždy určen všem knihovnám, které jsou zapojeny do systému služeb, vedoucím knihoven, metodikům i knihovníkům. V letošním roce se ho zúčastnilo na 200 metodiků, ředitelů knihoven, zástupců firem a škol, které se nějakým způsobem knihovnictví dotýkají a mají k němu co říci. Prezentace z jednání jsou již zveřejněny na webu Národní knihovny, ale prohlédnout si je můžete i zde. Několik fotografií z jednání v Pardubicích si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webu KK.