Pro knihovny


Velká válka a vznik Republiky československé

Velká válka a vznik Republiky československé

Krajská knihovna v Pardubicích pořádá 25.9.2018 od 9 hodin v univerzálním sále přednášku Velká válka a vznik Republiky československé . Akce je určena knihovníkům, kteří se na podzim chtějí věnovat tématu stého výročí založení republiky.

Pozvánku k přednášce najdete zde.

Lektor: Mgr. Karla Jará

Přihlášky na adrese: t.freudlova@knihovna-pardubice.cz
nebo na tel. 466 531 252, mob. 725 988 951.