Pro knihovny


Quo vadis, knihovno?

Quo vadis, knihovno?

Dne 15.11. se konala v Krajské knihovně v Pardubicích vzdělávací akce k medializaci Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011-2015. Zúčastnilo se jí téměř 30 knihovnic z celého Pardubického kraje. Lektorka Mgr. Jaroslava Štěrbová, hlavní knihovnice Městské knihovny v Praze, hovořila o výpůjčních službách a námětech na rozvoj komunitních činností, marketingu a rozvíjení nových služeb a diskutovala s účastnicemi setkání o možnostech při hledání neobvyklých a pro veřejnost přitažlivých nápadů na vytváření přátelského prostředí v knihovnách. Zde jsou fotografie z průběhu akce.