Pro knihovny


Biblioterapie

Biblioterapie

Název kurzu: Úvod do biblioterapie a její využití v praxi

Datum: 5. 4. 2022

Čas: 10:00 - 13:00

Místo: univerzální sál v Krajské knihovně v Pardubicích

Lektorka: Marcela Kořínková

Anotace: Lektorka se ve svém příspěvku o biblioterapii stručně zaměří nejdříve na její definici a historii. Zmíní i některé z jejich zakladatelů a pokračovatelů. Následovat bude zmínka o kategoriích, které tvoří biblioterapii. Největší část příspěvku zaměří na konkrétní kazuistiky ze své praxe. Uvede vždy anamnézy klientů a knihy, které pro ně vybrala. Součástí přednášky budou také ukázky toho, jakou formou klienti texty zpracovávali. Přednáška bude sloužit jako návod, jak lze s biblioterapií pracovat v knihovnách.

Cílová skupina: Všichni zájemci o tuto tématiku.

Účast je zdarma.
  
Maximální počet účastníků je omezen na 30.

PŘIHLAŠUJTE SE ZDE

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Freudlová 
e-mail: t.freudlova@knihovna-pardubice.cz
tel.: 725 988 951