Pro knihovny


Databáze dějin všedního dne pro knihovníky

Databáze dějin všedního dne pro knihovníky
Databáze dějin všedního dne pro knihovníky
 
Lektor: PhDr. Vojtěch Kessler, Ph. D.
 
Datum, čas a místo konání: 3. 9. 2024 (09:00–12:00) v univerzálním sále Krajské knihovny v Pardubicích
 
Anotace: Popisy života v rodině i v širším okolí, popis věcí, činností, zvyků a všeho, o čem se domníváme, že by nemělo upadnout v zapomenutí – to vše se může stát zdrojem poučení, pramenem ještě neobjevených poznatků, kamínkem v mozaice obrazu dějin „všedního dne“. Psaná vyprávění představují vzácnou památku, poutavé čtení nejen pro rodinné příslušníky, ale i pro další neznámé čtenáře. Databáze dějin všedního dne slouží jako cenný zdroj informací, bez nichž by často nebylo možné pochopit hlubší souvislosti „velkých“ dějin. Přijďte se podívat, jak historikové zaplňují dějiny lidmi, kteří je opravdu prožili. Kromě informací o projektu samém se dozvíte o stále probíhajícím sběru materiálů, jejich digitalizaci, předběžné přípravě v podobě krátkého resumé a následnému zpřístupnění v rámci veřejně dostupné online databáze, kterou představíme a ukážeme si, jak ji používat, vyhledávat v ní a jaké rejstříky lze při tomto hledání využívat.
 
Vzdělávací akci podpořilo Ministerstvo kultury z dotačního podprogramu VISK2. 
 
Přihlásit se můžete zde