Pro knihovny


Informace státní a veřejné správy pro knihovny

Informace státní a veřejné správy pro knihovny
Informace státní a veřejné správy pro knihovny
 
Lektor: Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph. D.
 
Datum a čas konání: 4. června 2024 (09:00–15:00) v univerzálním sále Krajské knihovny v Pardubicích
 
Anotace: Specializovaný seminář zaměřený na informace státní a veřejné správy s ohledem na postupující digitalizaci státu představí vybrané webové stránky státních a veřejných institucí a s nimi související rejstříky a registry, přičemž účastníky seznámí s možnostmi online komunikace se státní správou a poskytne návody k řešení rozličných životních situací prostřednictvím internetu. V uvedených rámcích se bude rovněž zabývat datovými schránkami, elektronickým podpisem a jinými nástroji s ohledem na práci v knihovnách. Seminář se rovněž zaměří na konkrétní otázky přítomných účastníků, přičemž jeho cílem není pouze podpora knihovnic a knihovníků při poskytování jedné ze základních služeb definovaných knihovním zákonem, tj. ve zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy, ale především rozvíjení konkrétních digitálních dovedností, které se do budoucna mohou stát nutností. Zahrnuta budou i témata spojená s různými dotačními portály a možnostmi, a to jak na národní, tak na nadnárodní úrovni.
 
Vzdělávací akci podpořilo Ministerstvo kultury z dotačního podprogramu VISK2. 
 
Přihlásit se můžete zde