Pro knihovny


Pořádání vzdělávacích akcí v online prostředí

Pořádání vzdělávacích akcí v online prostředí

Název kurzu: Pořádání vzdělávacích akcí v online prostředí 

Datum: 5. 10. 2021

Čas: od 9:30

Místo: Krajská knihovna v Pardubicích - počítačová učebna 

Lektor: Mgr. Vojtěch Vojtíšek

Anotace: Cílem kurzu je seznámit účastníky s online aplikacemi, které je možné uplatnit při vzdělávání, pořádání on-line konferencí, besed či přednášek. Budou představeny druhy a trendy webových nástrojů formou základních informací a porovnání (Zoom, Google Meets, MS Teams, ...). Budeme se také věnovat přípravě akcí a prakticky si vyzkoušíme virtuální nástěnku pro on-line spolupráci (Miro).


Cílová skupina: Všichni zájemci o tuto tématiku.


Vzdělávací akci podpořilo Ministerstvo kultury z dotačního podprogramu VISK2. 
 
 
Maximální počet účastníků je 12.

PŘIHLAŠUJTE SE ZDE

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Freudlová 
e-mail: t.freudlova@knihovna-pardubice.cz
tel.: 725 988 951