Pro knihovny


Tvorba propagačních materiálů a jejich využití pro oblast PR

Tvorba propagačních materiálů a jejich využití pro oblast PR

Dne 20. listopadu 2018 se koná v počítačové učebně Krajské knihovny v Pardubicích od 9 hodin vzdělávací akce Tvorba propagačních materiálů a jejich využití pro oblast PR. Kurz je v rámci programu VISK 2.

Lektoři: Petr Seiner, MgA. Oliver Vršanský

Anotaci k semináři najdete zde.

Přihlášky na adrese: t.freudlova@knihovna-pardubice.cz
nebo na tel. 466 531 252, mob. 725 988 951.